PLLUG C++/Qt Roadmap - це можливість послідовно крок за кроком освоїти мову С++ та кросплатформний інструментарій розробки Qt5.

Тут зібрані навчальні матеріали до C++/Qt Roadmap. Основною ціллю цієї книги є послідовне освітлення багатьох тем, які обговорювалися на зібраннях PLLUG C++/Qt Roadmap. Надалі ця книга може слугувати основним джерелом інформації для самостійного вивчення, а також зручним довідником.